Wyniki konkursu

Konkurs „Zegarek Retro za najlepsze hasło”

I miejsce  Hasło " Tylko u Deputata, zakupisz zegarki na długie lata "

Wygrywa zegarek A168WG-EF

II miejsce " Zegarki na czasie, biżuteria na wieki "

Wygrywa zegarek A163WA-1QES

Konkurs „Zegarek Retro za najlepsze hasło”

 

Regulamin konkursu

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wymyśli hasło reklamowe dla JD lub prześle projekt graficzny w jpg. png. maksymalna wielkość pliku 1mb. i zapisze się do Newsletter na stronie www.zegarkijubilerjd.pl

 

2. Konkurs traw od 1 lipca do 30 września 2017r.

 

3. Każda z praca powinna zostać opatrzona hasłem, nazwiskiem, imieniem, numerem telefonu i emailem.

 

4. Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje komisja, w skład której wchodzą pracownicy Firmy Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.

 

6.   Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

 

7. Zdjęcia będą przeznaczone do prezentowania na innych wystawach
i archiwizowane przez organizatora.

 

8. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 1 października 2017r. Hasła i projekty należy przesłać na maila: zegarki44@op.pl lub wysłać wiadomość po zalogowaniu nie na www.zegarkijubilerjd.pl

 

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Firmy Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat.

 

10. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

 

11. Najciekawsze prace będą zaprezentowane na facebook i stronie www.zegarkijubilerjd.pl

 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebook i stronie www.zegarkijubilerjd.pl 12 października 2017 r.

 

13. Nagrodami za najlepsze hasła będą zegarki Casio A163WA-1QES i A168WG-EF

 

14. Nagrody zostaną wręczone laureatom w Zakładzie Zegarmistrzowskim Jerzy Deputat w Opolu ul Reymonta 37 lub przesłane na wskazany adres.

 

 

Autorzy haseł i projektów, zgłaszając udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat w Opolu stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U., nr 1333, poz.833, z późniejszymi zmianami.