POLITYKA PRYWATNOŚCI
                                                                       SKLEPU INTERNETOWEGO zegarkijubilerjd.pl                                                                                         INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników (Klientów), w związku z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl są przetwarzane wyłącznie przez Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl, prowadzonym przez Jerzego Deputat, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 37, 45-072 Opole, posiadającym nr REGON: 530534613, NIP: 7540268980, adres poczty e-mail: zakład-zegarmistrzowski@wp.pl, nr telefonu: +48 608 183 609, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu internetowego zegarkijubilerjd.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów Sklepu internetowego.
3. Dane Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Wszelkie słowa, wyrażenia oraz akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (jak: Sprzedawca, Sklep internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl dostępnym na stronach Sklepu internetowego.

                                                                               ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe, w tym przede wszystkim imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer telefonu podawane przez Użytkowników w serwisie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl są przetwarzane:
a) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji świadczonych drogą elektroniczną usług,
b) w celu realizacji składanych przez Użytkowników zamówień na dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl produkty lub usługi,
c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji, w tym również w celu prawidłowej realizacji prawa do odstąpienia od umowy,
d) w związku z prawidłowym korzystaniem i przesyłaniem biuletynu Newsletter
2. Podawanie przez Użytkowników serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl dane osobowe jest dobrowolne. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa ust. 1 może uniemożliwić Użytkownikowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz składanie zamówień w serwisie Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl.
3. Każdy Użytkownik serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl, który przekazał swoje dane osobowe, ma prawo do ich wglądu, edytowania oraz ich usunięcia. Użytkownicy mogą sami edytować podane dane osobowe w zakładce: „Moje konto”.
4. W celu usunięcia danych osobowych Użytkownika serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl należy na adres poczty elektronicznej (e-mail) z adresu poczty elektronicznej podanego podczas procesu rejestracji skierować wiadomość zawierającą żądanie usunięcia całego konta Użytkownika.

                                                                                           ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl dzięki zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, w tym przede wszystkim zapobiegając ich bezprawnemu przetwarzaniu, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.
2. W celu jak najlepszej ochrony danych Użytkowników Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl dokładamy szczególnej staranności aby:
a) Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem,
b) Uzyskane dla określonego celu dane osobowe były zgodnie z nim wykorzystane,
c) Przetwarzane dane były w sposób bezpieczny przechowywane i udostępniane.
3. Sklep Internetowy zegarkijubilerjd.pl celem zapewnienia jak najlepszej ochrony i bezpieczeństwa swoich Użytkowników zaleca zastosowanie się do wskazanych niżej postanowień:
a) Ustanowienie loginu i trudnego, co najmniej 8-znakowego hasła do konta, składającego się z liter dużych i małych oraz cyfr. Uniemożliwiającego jego odgadnięcie przez osoby trzecie.
b) Po każdorazowym skorzystaniu z serwisu wylogowanie się ze strony internetowej Sklepu internetowego zegarkijubilerjd.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyloguj”,
c) Zachowaniu w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu ustanowionego loginu oraz hasła osobom trzecim,
d) Korzystaniu z płatnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w celu poszukiwania wirusów,
e) Korzystaniu ze strony internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl za pomocą sprawdzonych i zaufanych przeglądarek internetowych,
f) Korzystaniu ze strony Internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl za pośrednictwem zaufanego komputera, na którym zainstalowano sprawdzone i oryginalne oprogramowanie.

                                                                                             INFORMACJE TECHNICZNE

1. Pliki cookie (ciasteczka) – podczas korzystanie przez Użytkowników Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl na urządzeniach (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki, które zawierają niezbędne informacje do prawidłowego korzystania z serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl (pliki cookie). Zapisanie plików cookie na wymienionych wcześniej urządzeniach umożliwia Użytkownikowi Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl min.: zapamiętanie danych do logowania, zapamiętanie produktów dodawanych wcześniej do koszyka. Dzięki zapisywanym plikom cookie możliwe jest także zbieranie danych statystycznych, co umożliwia rozwijanie serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl zgodnie z preferencjami jego Użytkowników.  
2. Pliki cookie wykorzystywane podczas korzystania z serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl nie zawierają danych na podstawie których można ustalić tożsamość jakiegoś Użytkownika. Pliki te nie są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzeń Użytkowników, nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego w nich oprogramowania. Wykorzystywanie ich, w tym przede wszystkim odczytywanie ich zawartości możliwe jest przy pomocy serwera, który je utworzył.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookie musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, ponieważ najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki dopuszczają zapisywanie plików cookie. Należy pamiętać także, że ograniczenie w wykorzystywaniu plików cookie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl.
4. Ustawienia przeglądarki urządzenie Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookie oznaczają wyrażenie zgody, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Użytkownika.
5. Serwis Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl wykorzystuje również geolokalizację, czyli sprawdza z jakiej lokalizacji składane są zamówienia.
6. Serwis Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl stosuje najnowsze technologie i procedury ochrony danych osobowych, a ponadto wykorzystuje najnowocześniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych.
7. Dane osobowe Użytkowników serwisu Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl przechowywane są w bazie danych, zapewniającej ochronę ich przetwarzania zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby upoważnione posiadające upoważnienie nadane im przez administratora danych.

                                                                                    ZASADY DZIAŁANIA NEWSLETTERA

1. Newsletter to elektroniczna forma biuletynu rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej do kupujących oraz innych użytkowników Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl
2. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu zegarkijubilerjd.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, rabatach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
3. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „rezygnuję z newslettera”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym zegarkijubilerjd.pl.
4. Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail jest Jerzy Deputat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Zegarmistrzowski Jerzy Deputat, z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 37, 45-072 Opole, posiadającym nr REGON: 530534613, NIP: 7540268980. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez sklep internetowy zegarkijubilerjd.pl wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.
5. Sklep internetowy zegarkijubilerjd.pl zastrzega sobie prawo do:
- chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,
- nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
- usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego zegarkijubilerjd.pl

                                                                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ciągły rozwój i postęp techniki sprawia, że określone niniejszym dokumentem postanowienia mogą ulec zmianie. O zmianie tych postanowień Użytkownik zostanie poinformowany nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, a to poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie internetowej Sklepu Internetowego zegarkijubilerjd.pl.